Ekokampaamo-parturi Kaisa Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetusten mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteeen.

 1. Rekisterinpitäjä
 • Yrityksen nimi: Ekokampaamo-parturi Kaisa.

yhteystiedot:

 • Osoite: Mannerheiminaukio 5
 • Postinumero/toimipaikka: 67100 Kokkola

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

 • Ekokampaamo-parturi Kaisa / Kaisa Erkkilä
 • Mannerheiminaukio 5
 • 67100 Kokkola
 • 040 350 0204
 • kaisa.erkkila@anvianet.fi

2. Rekisteröidyt

Asiakkaat.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 • käsittelen henkilötietoja rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella.
 • Käsittelen henkilötietoja asiakkaan suostumuksella, asiakas jättää henkilötiedot (nimi, puhelin, sähköposti) nettiajanvarausta tehdessään, varatessaan ajan puhelimitse tai käymällä liikkeessä.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus:

Käsittelen henkilötietoja vain ennalta määritettyihin tarkoituksiin jotka ovat seuraavat:

-Asiakassuhteen hoitaminen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • Nimi
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero
 • Tiedot ostetuista tuotteista, palveluista sekä mahdolliset allergiat, jotka vaikuttavat käsittelyiden tuotevalintoihin.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen kaisa.erkkila@anvianet.fi tai ekokampaamo-parturi Kaisa, Mannerheiminaukio 5 67100 Kokkola.

Tarkistusoikeus:

Rekisteröity voi tarkistaa tallenetut henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikeisemiseen:

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus:

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinontikielto:

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus:

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelen poistopyynnön jonka jälkeen joko poistan tiedot tai ilmoitan perustellun syyn miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräaikojen umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen:

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle:

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitan kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus:

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikon henkilötietoja käsitellessäni voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:

http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteen

Asiakastiedot saadaan:

 • Timma ajanvarausjärjestelmästä/nettiajanvaraus
 • Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

En luovuta tietoja markkinointitarkoitukseen enkä mihinkään muuhun ekokampaamo-parturi Kaisan ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitelen niin kauan kun asiakkuus on voimassa.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä Kaisa Erkkilä käsittelee henkilötietoja. Nettiajanvarausjärjestelmä Timma IT tuki käsittelee pyydettäessä ongelmatilanteessa. Timma täyttää tietosuojalainsäädännön vaatimukset ja asiakas näkee selosteet ajanvarausta tehdessään.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

En käytä tietoja automaattiseen päättöksentekoon tai profilointiin.

Tietosuojaseloste 9.11.2021 päivitetty.